Zapytaj o produkt

Paryż (?), Francja, 4. ćw. XIX w.

ZEGAR Z PARĄ PASTUSZKÓW
a85n140 copy