Zapytaj o produkt

Chrystus w tłoczni mistycznej

Polska, 2.poł. XVII w.
20120228_193704_089