CERTYFIKAT AUTENTYCZNOŚCI


Dom Aukcyjny Ostoya uprzejmie informuje, że w dniu: 23.2.2020 roku został nabyty w salonie Domu Aukcyjnego Ostoya przy ul. Gen. Zajączka 8 w Warszawie:

Ap....... JA......SKI

GŁOS POLAKA. Dnia 25. Marca 1848. Lwów, Wiosna ludów
Z drukarni Instytutu Stauropigiańskiego Druk, s.4 (1 arkusz), 22 cm

Warszawa,
23.2.2020 roku
Podpis sprzedawcy


Uwaga: CERTYFIKAT AUTENTYCZNOŚCI nie jest dowodem sprzedaży w rozumieniu przepisów o rachunkowości