CERTYFIKAT AUTENTYCZNOŚCI


Dom Aukcyjny Ostoya uprzejmie informuje, że w dniu: 25.9.2020 roku został nabyty w salonie Domu Aukcyjnego Ostoya przy ul. Gen. Zajączka 8 w Warszawie:

COPIA TABULARIS, Galicja, Lwów, 19.09.1841

Rękopis po łacinie; s.8; 34 x 21 cm, znak opłaty skarbowej 15 grajcarów Sprawa gmin w Niezwiskach i Harasimowie przeciwko właścicielom dóbr Niezwiska, Harasimów i Chocimierz. Dotyczy hrabiów Koziebrodzkich

Warszawa,
25.9.2020 roku
Podpis sprzedawcy


Uwaga: CERTYFIKAT AUTENTYCZNOŚCI nie jest dowodem sprzedaży w rozumieniu przepisów o rachunkowości